Kontakt

  • Šafarikova 6
  • 21470 Bački Petrovac, Srbija
  • Informacije tel: +381 (21) 780-592
  • Izvršni odbor tel: +381 (11) 655-7033
  • Kontakt tel: +381631166013

Saopštenja

Mesni odbori

Odbornička grupa